Årets preliminära program 2019

20 april   Vi medverkar vid invigningen av nya naturum Trollskogen.

30 april    Valborgsfirande i Byxelkroks hamn i samarbete med
kyrkan och BAIK. 

11 maj    Öland spirar med aktiviteter vid hembygdsgården.

30 maj     kl 07.00
   kl 7.00: Gökotta vid nya naturum Trollskogen. Visning av naturum. Medtag kaffekorg.

20 juni    På kvällen klär vi midsommarstången vid Gula stugan.

21 juni    Midsommarfest med början i Böda kyrka kl 18.00.

8-25 juli
vardagar
kl 13-17

 

Öppet i hembygdsgården med olika aktiviteter.
Se hemsida och lokal annonsering.


 25 juli    Hembygdsdag med servering vid hembygdsgården.

 Sista helgen i sept.
 

 Ölands skördefest. Program ej fastställt.


15 nov
kl 18.00
  Höstfest