Böda Hembygdsförening

Gula Stugan

logga   

Den 23/10 2019 kl 18:00

startar vi  studircirkeln "Säker Föreningsgård" som främst riktar sig till styrelsen och aktiva i Böda Hembygdsförening, även övriga intresserade är välkomna. Antal studiekvällar sex gånger (behövs fler lägger vi till dessa).


Studiecirkelns ämne:
Så förebygger vi skador i föreningsgården ( Böda hembygdsgård och därtill hörande byggnader).
Studiecirkelns mål:
Få verktyg att bedriva ett skadeförebyggandearbete i föreningsgården och kunskaper om hur brand-, vatten-, inbrotts-, olycksfalls-, ansvars, förmögenhetsbrotts- och rättskyddsskador kan förebyggas.
Första och sista träffen:
Vid första träffen diskuterar och beslutar vi om mål, arbetssätt, material och metoder. Utifrån detta upprättar vi en arbetsplan. Vid sista träffen utvärderar vi om vi uppnått studiecirkelns mål och hur arbetssättet har fungerat.

Cookies gör det lättare för oss att förse dig med våra tjänster. Med användningen av våra tjänster tillåter du oss att använda cookies.
Ok! Jag förstår. Avböj!